EKOSZ tagegyesületeinek beszámolója

Könyvbemutató a szülőföldön

Önéletírásomat tartalmazó könyvemet* 2018 novemberében mutattam be Monoron az EKOSZ Közgyűlésén. 2019. január 3-án került sor a szegedi bemutatóra, több mint teltházas (a folyosón is sokan álltak) hallgatóság mellett. Érthető volt az érdeklődés, hiszen életem 30 évét Szegeden és körzetében éltem le, amikor a Szegedi Erdélyi Kör vezetője, illetve az EKOSZ létrehozója és több éven át alelnöke voltam.

Szülőföldi bemutatkozásomra 2019. július 18-ig kellett várni, amikor szülőfalumban, Csíkborzsovában, majd másnap a Csíkszeredai Polgármesteri hivatal gyűléstermében állhattam közönség elé. A szülőföld varázsa, meghitt légköre mellett emlékezetes élmény volt ismerős arcokkal, volt osztálytársakkal, barátokkal, sőt rokonokkal is találkozni. Kiderült, hogy sokkal több a rokon, mint amennyit eddig számon tartottam. 

Több személyes beszélgetésre is sor került még a könyvbemutató előtt. Ezek közül kiemelendő a Dr. Balázs Lajos néprajzkutató, egyetemi tanár, valamikori osztálytársammal folytatott eszmecsere. Szót ejtettünk többek között a nyergestetői emlékhelyen végzett kutatásairól és arról a javaslatáról, hogy Nyergestető felkerüljön a nemzeti emlékhelyek sorába. Javaslata támogatásra méltó! 

Az itt végzett és folyamatban lévő vizsgálataival kapcsolatban kijelentette: kutatásai során nem gereblyével, hanem ásóval szeret dolgozni. Elvszerű felvetésével, „módszerével” messzemenően egyetértek, hiszen nemcsak a felszínt kell vizsgálni, de meg kell találni a mélyebb kapcsolatokat, összefüggéseket is. Mindez természetesen érvényes a nyergestetői emlékhelyre is. 

Eddig is tudtam, most újabb bizonyságot szereztem; a szülőföldtől elszakadni soha nem lehet, hiába választ el sok száz kilométer. Megígértem, rövidesen újra visszatérek, mert sok még a közös teendő.

                                                                       Szakács Attila

 

*Göröngyös úton – egy székely életpálya Csíkborzsovától Szatymazig, ismertető lapunk 108. 2018. decemberi számában.

 

Mezőberény

Új térkőburkolat Mezőberényben, a székelykapu körül

 

Szeptember 6-án ünnepi műsor keretében átadták a székelykapu körüli új térkőburkolatot. A felújítás szép összefogás eredménye: a térkövet a város biztosította térítésmentesen, a munkálatok költségét egyesületünk tagja, Fekete József családja fedezte.

Az ünnepségen neves vendégeket köszönthettünk, Székelyudvarhelyről és Szovátáról, valamint Budapestről érkezett ifjú labdarúgókat és felnőtt kísérőiket, akik az V. alkalommal megrendezett Dr. Fekete Nándor Emléktornára érkeztek városunkba. Siklósi István polgármester úr beszédében köszöntötte a megjelenteket és külön tisztelettel üdvözölte Szováta testvértelepülés küldöttségét. Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere örömét fejezte ki, hogy végre Mezőberénybe látogathatott. Beszédében értékelte az elszármazott erdélyiek tevékenységét. „Önök otthon vannak” hangoztatta, utalva az itt élő, áttelepült családok életvitelére, akik nem feledkeztek meg gyökereikről, jó példát mutatva a fiataloknak az erdélyi hagyományok ápolásában.

Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke elsősorban a fiatalokat szólította meg beszédében. Arra kérte őket, hogy ápolják azokat a szokásokat, hagyományokat, melyeket felmenőinktől örököltek, és bárhol élnek, soha ne feledjék, honnan származnak. „Mi, magyarok, székelyek, a Kárpát-medencében itthon vagyunk, akár Mezőberényben, akár Marosvásárhelyen élünk. Kányádi Sándor szavait idézve, határtalanul magyarok vagyunk!”

A rendezvény a székelykapu mellett álló kopjafa koszorúzásával ért véget.

                                                           *

Kajlik Péter július 25-én látogatást tett Szovátán, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthonba. A Mezőberényi Erdélyi Kör elnökével tartott Dankó Béla, országgyűlési képviselő, valamint Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere és Arros Dénes szovátai tanácsos. A küldöttség átadott az otthon gyermekei részére 200 db aranyérmet, a labdarúgó házibajnokság díjazására. 

Böjte Csaba levélben köszönte meg az adományt: „ Isten fizesse a jóságukat!! Sajnos nem tudok személyesen ott lenni, de az érmeknek nagyon örvendünk, mert sok házban, sok gyermek van és biza közülük sokan meg is érdemlik, a kitüntetést, úgyhogy a közeljövőben szervező bajnokságokon el fogjuk osztani az adományba kapott érmeket!!"

 

Szeptember 2-án tartotta tisztújító közgyűlését a Mezőberényi Erdélyi Kör. Az előző elnöki megbízás lejártával új elnök választása volt az egyetlen napirendi pont.

Kajlik Péter, aki megalakulása óta vezeti az egyesületet, vállalta a további megbízást, így a közgyűlés megválasztotta öt évre, 2024. szeptember 2-ig a Mezőberényi Erdélyi Kör elnökének.

 

 

Szeged

Gál Imre szervezésében 2019. szeptember 6-án Szegeden megemlékeztek a Székely Himnusz zeneszerzőjéről, Mihalik Kálmánról. A szegedi központi temető előkelő helyén, az orvos-zeneszerző sírja előtt Gál Imre, a Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket, rövid beszédében kifejtette, hogy büszkék vagyunk székelységünkre, nincs mit szégyellnünk. Idézte Száraz Miklós György író kérdését, amit feltett székelynek és magyaroknak egyaránt: „Mi jut eszükbe először, ha azt mondom, székelyek”. A válasz pedig: „Élni akarás, élni tudás. Keménység, szorgalom”.

A Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke ezt követően Dr. Szekeres-Lukács Sándor, az EKOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a trianoni tragédia nem ért véget 1920. június 4-vel, hanem ő is, de sok ezer erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyar menekült a maradék Magyarországra. Beszédében vázolta, hogy mi is vezetett a trianoni tragédiához, ennek sok száz éves előzménye van. Már a mohácsi tragédia előtt népirtások folyamata tépázta a magyar lakosságot, a népirtások pedig később társultak a szervezett betelepítésekkel.

Az EKOSZ elnökének beszédét követően a székelyföldi származású Schunckné Jánó Judit, a Szegedi Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnázium angol-magyar szakos tanárnője osztotta meg gondolatait és Wass Alberttől a Nehéz volt és most is nehéz c. verset szavalta el.

A megemlékező közönség elénekelte a Székely Himnuszt, amit koszorúzás követett.  Jó volt látni, hogy velünk együtt a szegedi Fidesz vezetősége is koszorúzott, élén Bartók Csaba elnökkel.

Gál Imre, a Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke

 

 "Ötágú síp" Kulturális Egyesület –Szeged

 teljesített programjai  (2018 július - 2019 november)

1./ 2018. július 20-21:  Nándorfehérvári Emléknapok. 2019. július 20-án történész konferencia. Július 21-én egész napos "örömünnep"
  2./ 2018. október 13.: "VIII. Szögedi Nemzet" találkozó. Kiemelt eseménye: Neparáczky Endre előadása az archeogenetikai vizsgálatok eredményeiről, amelyeket a honfoglaláskori     magyarok leleteivel  kapcsolatban végeztek
   3./ 2018. október 25.: Történelmi emlékverseny az I. világháború eseményeiről és befejezéséről, általános iskolások részvételével  (határon túliak is versenyeztek!)
   4./ 2018. november 30.: Vetélkedő Mátyás király koráról és tetteiről, általános iskolások részvételével, születésének 575., királlyá választásának 560. évfordulóján, A versenyzők         egy része határon túlról jött.
    5./ 2018. december 28: Könyvbemutató Egyházaskéren (Délvidék) Az Egyesület által kiadott munka  Fehér Viktor egyházaskéri fiatal néprajzkutató gyűjtését tartalmazza.
    6./ 2019. január 3.: Szegedi könyvbemutató, ahol Szakács Attila és Fehér Viktor könyvét mutattuk be. Mindkét munkát az Egyesület adta ki. (Szakács Attila Göröngyös úton, Fehér Viktor: Egyházaskér a szívünkben)
    7./ 2019. március 27.: Ünnepi műsor és koszorúzás a Rákóczi emlékhelyeknél - különös tekintettel a Rákóczi évre.
    8./ 2019.  május 11.: III. Magyar Médiatalálkozó szegedi és Kárpát-medencei résztvevőkkel
     9./ 2019. július 19-20.: Nándorfehérvári Emléknapok. 2018. július 19-én történész-konferencia, melynek előadója Bán Mór történész-író, a Hunyadi-sorozat szerzője (a sorozat a 10. kötetnél tart.)
    10./ 201. július 26.:  A „Trianon 100“ konferencia-sorozat Szeged megszállásáról szóló  rendezvénye.
    11./ 2019.  augusztus 27.: Majlátfalva (szegedi alapítású) község 200. évfordulóján részvétel az ünnepségeken és az ajándékok átadása
    12./ 2019.október 12.:  „ IX Szögedi Nemzet“ találkozó. Kiemelendő előadások: Marjanucz László professzor beszámolója  a Temesi Bánság török idők utáni, Bécsből vezérelt betelepítéséről, valamint G. Nagy Lilla  és Szabó István előadása élményeinkről, munkájukról
 Előkészületben: vetélkedő Rákóczi Ferenc koráról és a szabadságharcának szükségességéről egyesületünk közreműködésével. Egyházaskér község könyvtárának megalapozása.                                                                                          

 

Salgótarjáni Erdély-Kör 

2019. június 20-i összejövetelünkön Csank Csaba iskolaigazgató tartott előadást 30 éves a „fél rendszerváltoztatás címmel. A nyári szünet után az első összejövetelünkön – 2019. szeptember 26-án Murányi Sándor ny. iskolaigazgató előadását hallgattuk meg az 1848 - 49. évi szabadságharc utáni megtorlásokról.

Október hónapban a kör tagjai részt vettek a  salgótarjáni XXVIII. október 23-i Emlékfutás szervezésében és lebonyolításában. Ennek immár 19. alkalommal volt résztvevője Schirilla György, aki most a Budapest-Vác-Balassagyarmat-Szécsény-Salgótarján távot futotta végig.

2019. november 15-én az összejövetelünk témája „Trianon és a hozzávezető út”, melynek előadója Murányi Bálint történelemtanár volt.   

                                                                       Valiskó Ferenc SEK elnök

 

EKOSZ

Az EKOSZ által kiadott Szakács Tudomány 1580-ból című könyv eljuttatása céljából az EKOSZ elnöke 2019. június 5-én Beregszászra utazott, ahol 49 darabot adott át a Kárpátaljai Pedagógus Szövetségnek.Ezt követően felkereste a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, ahol e könyvből átadott egy példányt. Augusztus közepétől kezdve folyamatosan postáztak a könyvből 25 egyetem és 480 magyar középiskola számára.

                                                           *

Bándi Imre EMTE elnök közreműködésével a Tolnai Népújság interjút készített az EKOSZ elnökével, méltatva az EKOSZ elnökségét és tevékenységét.

                                                           *

Az EKOSZ a Felsősófalvi Kodáros Egyesülettel közösen pályázatot nyert a Székely Katonalegény Fesztivál megrendezésére, mely a székelyföldi Felsősófalván 2019. október 25-27 között zajlott.  Az EKOSZ 10 tagszervezete vett részt a rendezvényen. Ennek keretében konferenciát tartottunk a Székely Mózes Általános Iskolában a székely katonai hagyományokról. Ennek témái: a székely katonalegények népi hagyományai, a sóvidéki férfi és női székely viselet,  a székely katonaság évszázadai, a sóvidéki lázadás.

Október 26-án a Szovátai Mátyás Huszárok hat lóval és énekszóval vonultak fel, ezt követte a felsősófalvi Művelődési Házban a huszárok toborzó tánca a Szovátai Bokréta Néptáncegyüttes tagjaival, majd következett a Pálpataki Néptánccsoport, a Felsősófalvi Nyirettyű Népi Zenekar, a Felsősófalvi Súgó Néptánccsoport, az Alsósófalvi Énekkar és az Alsósófalvi Néptánccsoport.

Dr. Szekeres Sándor EKOSZ-elnök

 

Magyar szórvány napja Monoron

Az EKOSZ és Szőnyi Attila református presbiter szervezésében tartották meg a Magyar Szórvány Napját Monoron 2019. november 15-én, közel 200 érdeklődő jelenlétében. Az EKOSZ meghívására megjelent a Dévai Református Egyházközség ifjúsági zenekara, Rátoni Csaba dévai lelkipásztor, Gáspár-Barra Réka újságíró, a Nyugati Jelen folyóirat szerkesztője, a Temesvári Rádió munkatársa, a marosvásárhelyi Fábián Zoltán énekes, a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Szabolcs Attila. A Régiólapok képviseletében jelen volt Bolcsó Gusztáv újságíró.

Maradandó élményt jelentett az Erdélyből származó magyaroknak és a monori embereknek a Dévai ifjúsági zenekar és énekkar. Feledhetetlen a felsősófalvi származású Fábián Zoltán énekelőadása. Rátoni Csaba lelkipásztor és Gáspár-Barra Réka újságírónő a Hunyad megyei magyarságról tartott egy igen alapos ismertetőt. Szabolcs Attila megható köszöntőt mondott. Az EKOSZ elnöke, dr. Szekeres Sándor a magyarság szórványosodásáról tartott figyelemfelkeltő előadást. A monori Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület mezőségi dalaival lelkesítette a hallgatóságot, v. Hajdu Márton megható szavaival Wass Albert Intelem című versét szavalta el. A rendezvény során a Rákóczi Szövetség aláírásokat gyűjtött a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez.

Győri Erdélyi Kör

A Győri Erdélyi Kör 2019.11.09-én csodálatos rendezvénysorozattal emlékezett megalakulásának 30. évfordulójáról. Ennek keretében került sor az EKOSZ közgyűlésére is. Elsőként  az EKOSZ elnökének megnyitó beszéde hangzott el, Pintye Tamás egyesületi elnök beszámolója következett az egyesület 30 éves tevékenységéről, ezt követően a jelenlévő11 erdélyi kör elnökei számoltak be féléves tevékenykedésükről. Az ebéd után városnézésre, este pedig tartalmas emlékműsorra került sor az egyesületi tagok, meghívott vendégek, és támogatók részvételével. A vendéglátó GYEK, visszatekintő köszöntőjében név szerint kitért minden eddigi vezetőségi és alapító tag érdemeire, a segítőket és támogatókat is megemlítve. Megható volt a 93 éves korelnök videójának bejátszása és üzenete a kör tagjainak és az erdélyieknek. Minden tisztségviselő és vendég kapott ajándékot (emléklap, kitűző, 30 éves jubileumi kiadvány, stb)

A napot nagyszabású bál zárta, ahol a legjobb temesvári magyar együttes zenélt. A műsoros bálon minden résztvevő kapott emléklapot és kiadványt. Másnap az EKOSZ tagszervezeteivel Pannonhalmára látogattunk. Útközben felszalagoztuk a város 7 bekötő útjának egyikére a 82-re kihelyezett rovásírásos táblát, meleyet a marosvásárhelyi vendégplébános úr áldott meg. Pannonhalmán Szentmisén vettünk részt a Bazilikában, utána felvezettek a Bencés Apátság könyvtárába és a képtárba. Búcsúebéd után tért haza mindenki..  

                                          Pintye Tamás

 

Komlói Erdélyi Kör – a 2019 év eseményei.

Február 16. A Rákóczi Szövetség Komlói Szervezettel közösen megrendeztük a Jótékonysági Farsangi Bált. 

Április 8. Irodalmi est: Ady Endre élete. Meghívott vendég Bálint Mária, pécsi nyugalmazott egyetemi tanár.

Június 4. Megemlékezést „ tria-NON” címmel.

Szeptember 9. A kör válaszmányi közgyűlése. Az új vezetőség:  Elnök Csata István,               alelnök Lovász Antal, Paján Csaba, Dr. Hoppál Elvira, pénztáros Krajnyák József. 

Október 6. A városi önkormányzattal közösen megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk napján.

Október 23. A komlói régi temetőben gyertyagyújtással és imádsággal emlékeztünk az 56-s forradalom komlói áldozataira, ahová elkísértek bennünket a komlói Fidelitas tagjai is.  

 

 

 

 

                      

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .